Kurs om Bostadsfrågan

Måndagen den 21 januari var Karolina Celinska hos oss på distriktet för att ge oss kunskap och inspiration om bostadsfrågan.

Det framkom att tillgänglighet är en lågprioriterad fråga och att begränsade resurser är avsatta för tillgänglighet i våra bostäder. Dessutom är kunskaper i frågor om tillgänglighet låg hos byggherrarna.  Regelverket kring bostäder styrs av Plan- och bygglagen (PBL),  Plan- och byggförordningen, (PBF) och Boverkets byggregler.

Utöver detta finns Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och särskilt artikel 9 i den som tar upp tillgänglighet. Konventionen är inte svensk lag, men eftersom Sverige ratificerat konvention så ska det ses som ett policydokument som ska följas. Därför ar det viktigt att vi påminner om våra rättigheter i konventionen varje gång vi diskuterar bostadsfrågan som representanter för DHR. Konkreta tips från Carolina till oss för att synliggöra behovet av tillgängliga bostäder är att ställa frågor om inventering av bostadsbeståndet både befintligt och nybyggnation. När gjordes en inventering av tillgängligheten i bostäderna senast? Hur ser det ut med tillgängligheten i bostäderna? På vilket sätt är det tillgängligt? Ett annat konkret tips vi fick till oss är att inleda olika samarbeten med exempelvis pensionärsorganisationerna, Hyresgästföreningen, bostadsrättsföreningar och Tillgänglighetsarenan.

/ Sari Nykvist

Författare: regionsbloggen

DHR Region Stockholm omfattar hela Stockholms län. Inom regionen finns för närvarande tio avdelningar från Nynäshamn-Haninge i söder till Norrtälje i norr. Avdelningarna bevakar de primärkommunala frågorna som skola, tillgänglig miljö och liknande. Inom regionens ansvarsområde ligger bevakning av regions- och länsfrågor som till exempel arbetsmarknad, vård, habilitering, rehabilitering, kollektivtrafik och färdtjänst. Medlemmar med nedsatt rörelseförmåga ska ha ett avgörande inflytande som återspeglas i styrelser och andra beslutande organ.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: