Snabbare att få andningshjälp i Stockholm än i Norrbotten

Dagens Medicin har nyligen i en artikel behandlat skillnaderna över landet i sömnapnévården. Det här är ytterligare ett område, som visar på hur ojämlikt regionerna hanterar sektorer inom hjälpmedel. I det här fallet adekvat behandling mot sömnapné.

Fortsätt läsa ”Snabbare att få andningshjälp i Stockholm än i Norrbotten”

Remissyttrande över Stockholmsregionens Folkhälsopolicy för Region Stockholms arbete för en god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen, diarienummer RS 2020-0535.

Sundbyberg 2021-06-17
Mottagare: Regionstyrelsen, Rotel 2 registrator.lsf@sll.se
Vår referens: Sari Nykvist

DHR:s mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång. De förändringar och förbättringar vi ser behövs, bygger på våra erfarenheter av att leva med nedsatt rörelseförmåga. Vi är experter på hur det är att leva i ett otillgängligt samhälle och vi delar mer än gärna med oss av vår kunskap, våra erfarenheter och de lösningar vi ser finns.

Fortsätt läsa ”Remissyttrande över Stockholmsregionens Folkhälsopolicy för Region Stockholms arbete för en god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen, diarienummer RS 2020-0535.”

Det är när man inte har tillgång till något som man märker hur beroende man är!

Denna rubrik är just nu väldigt talande i tider när man ska vara väldigt aktsam med sociala kontakter, jag talar naturligtvis om det nya viruset Corona, som cirkulerar världen över och hindrar människor från att träffas fysiskt!

Jag brukar normalt sätt känna mig som vilken kvinna som helst och inte alls fokusera på min funktionsnedsättning, när ALLT runt omkring mig fungerar. Den här våren har varit annorlunda.

Fortsätt läsa ”Det är när man inte har tillgång till något som man märker hur beroende man är!”

Jag kan i princip använda vilken dyna som helst, det enda jag begär är att få rätt storlek!

motorized-wheelchair-952190_1920

Sedan början av år 2017 har jag väntat på att få en ny dyna till permobilen.

Vid ett besök på Sodexho Hjälpmedels service i början av året, tillsammans med arbetsterapeut och sjukgymnast, konstaterades att min sittdyna var utsliten och behövdes bytas ut. Ingenting konstigt med det, kan man ju tycka!

Initiativet till besöket var att mina fotplattor var för låga och jag skulle få förhöjda fotplattor, så att jag slapp dingla med benen.

Fortsätt läsa ”Jag kan i princip använda vilken dyna som helst, det enda jag begär är att få rätt storlek!”

%d bloggare gillar detta: