Om oss

Distriktets ändamål är att bedriva rättighetspolitisk verksamhet gentemot landsting och regioner och där bedriva opinionsbildning och information kring frågor som rör situationen för personer med nedsatt rörelseförmåga. Medlemmar med nedsatt rörelseförmåga ska ha ett avgörande inflytande som återspeglas i styrelser och andra beslutande organ.

DHR Stockholms läns distrikt omfattar hela Stockholms län. Distriktet bevakar landstings- och länsfrågor som till exempel arbetsmarknad, vård, habilitering, rehabilitering, kollektivtrafik och färdtjänst.

Inom DHR Stockholms läns distrikt finns tio avdelningar; ifrån Nynäshamn-Haninge i söder till Norrtälje i norr. Avdelningarna bevakar de primärkommunala frågorna som skola, tillgänglig miljö och liknande.

Läs mer om oss!

 

%d bloggare gillar detta: