Remissyttrande avseende förslag till Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen, RS 2020–0827

Mottagare: registrator.lsf@sll.se

Vår referens: Sari Nykvist

2021-04-30

DHR:s mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång. De förändringar och förbättringar vi ser behövs, bygger på våra erfarenheter av att leva med nedsatt rörelseförmåga. Vi är experter på hur det är att leva i ett otillgängligt samhälle och vi delar mer än gärna med oss av vår kunskap, våra erfarenheter och de lösningar vi ser finns.

Fortsätt läsa ”Remissyttrande avseende förslag till Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen, RS 2020–0827”
%d bloggare gillar detta: