Ett inlägg utan efterfrågad eventuell remiss

Å ena sidan delar jag verkligen Gunders välformulerade orosbeskrivning, å den andra ser jag det som nödvändigt med en drastisk manöver. Att tyvärr skjuta den sk organisationsöversynens egen dödsattest i sank.

Nu är det nödvändigt att komma med drama. Inte bara att med blödande SOS-hjärta anropa okända människor, att de måste ansluta sig och bli medlemmar, för att vi halvdöende ska kunna lida vidare.

Fortsätt läsa ”Ett inlägg utan efterfrågad eventuell remiss”
%d bloggare gillar detta: