DHR mellan två förbundsmöten 2020-2023

Se allvaret i organisationsöversynen och välj rätt kostym!

När vi på distriktet tidigt under 2020 skrev våra motioner inför DHR:s förbundsmöte i oktober samma år, kände vi oss genomströmmade av energi och tillförsikt i ett flertal frågor. Samma meningsfullhet hoppades vi skulle prägla förbundsmötet. Det mötestillfälle som brett samlar valda ombud. Den digitala men enbart skriftliga konferenslösning som valdes under rådande pandemi blev inte särskilt lyckad, varken för ombud eller åhörare.

Vår kanske mest angelägna motion tog upp den prekära situation som DHR är på väg in i. Ett sjunkande medlemsantal och villrådighet kring framtiden, särskilt för hur grundstrukturen inom DHR på längre sikt ska fungera med nuvarande organisatoriska nivåer. Allt fler avdelningar klarar inte att välja styrelse och saknar i stort verksamhet. Nedläggning av avdelningar blir en yttersta konsekvens. Den krympande medlemsbasen påverkar också vilka aktiviteter som kan drivas inom distrikt/regioner.

Sent omsider fick vi reda på att den beslutade översynen av vår organisationsstruktur av flera skäl blivit betydligt försenad. Den kunde till sist i långsamt tempo påbörjas. Tyvärr med mer än ett halvårs försening. I avdelningar och distrikt/regioner var förväntan stor om en snabbt påbörjad genomgripande analys av vår organisatoriska situation och framtid. Detta för att tid måste finnas för dialog med översynsgruppen (OÖG) om färdriktningen för DHR:s förnyade organisation. Dessutom kräver remissförfarandet rimlig tid inför nästa förbundsmöte 2023.

I beslutet om denna översyn ingår att externa krafter ska bidra med erfarenhet och kunskap kring hur moderna organisationer kan byggas. Nu krävs djupdykning i vår organisatoriska problematik, vår syn på medlemskapet och vår roll i samhället runt oss. Vi behöver ha intensitet och fokus för att driva på översynen. En realistisk framtidsbild av DHR behöver tas fram. I den bör vi sättas i fungerande sammanhang mellan medlemmar, förbundsledning och andra berörda samarbetspartners. Där ska vi vara en jämbördig samtalspart i allt som rör de frågor vår organisation arbetar med.

Troligen har DHR-kostymen nu blivit alltför stor för den blivande hundraåringens avmagrade kropp. Se därför över om kostymen har den rätta passformen. Hur den ska ändras för att passa framöver. Närgångna insatser behövs! Om detta handlar den nödvändiga fördröjda översynen. Den får inte fastna i ett undvikande av svåra ställningstaganden för en förr inarbetad, men nu svårmanövrerad organisation som DHR.

/Gunder Wåhlberg, mars 2022

Författare: regionsbloggen

DHR Region Stockholm omfattar hela Stockholms län. Inom regionen finns för närvarande tio avdelningar från Nynäshamn-Haninge i söder till Norrtälje i norr. Avdelningarna bevakar de primärkommunala frågorna som skola, tillgänglig miljö och liknande. Inom regionens ansvarsområde ligger bevakning av regions- och länsfrågor som till exempel arbetsmarknad, vård, habilitering, rehabilitering, kollektivtrafik och färdtjänst. Medlemmar med nedsatt rörelseförmåga ska ha ett avgörande inflytande som återspeglas i styrelser och andra beslutande organ.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: