Hur kan vårt förbundsmöte förändra DHR:s framtid?

För en organisation som vår är ett förbundsmöte en demokratisk höjdpunkt. Inför DHR:s digitala förbundsmöte oktober 2020 under coronans restriktioner har vi granskat våra erfarenheter av organisationen ur ett kritiskt och konstruktivt perspektiv. Att vi har svårigheter att förändra vår krympande organisation är uppenbart. Vi har länge konstaterat att DHR har svårt att numera öka sitt medlemsantal. Vi är inte längre den organisation som lockar till spännande medlemskap. Detta trots vår inkännande mediala röst på riksnivå i frågor som rör våra grupper, starkt framförda av vår avgående förbundsordförande. Olika perspektiv och förslag ska diskuteras på djupet under ett förbundsmöte. I år dock genom en för oss oprövad textbaserad digital metod (VoteIt) som inte rymmer personliga möten och direkta kraftfulla diskussioner mellan ombuden och förbundsstyrelsen. Mycket hänger på vår förmåga att skriva skarpa inlägg istället för att hålla muntliga argumenteringar, så är metoden.

Vi tar ställning till förbundsstyrelsens förslag och vi skriver motioner i angelägna frågor och föreslår förändringar. Men vi upplever att det finns en tröghet hos förbundet att vilja förändra något. Som om våra åratals erfarenheter mellan förbundsmötena inte har styrkan att bli en påverkande kraft i frågor som gäller organisationen och verksamheten. Att inom ramen för nuvarande organisation kunna pröva hur vi passar in i det moderna samhälle som nu snabbt växer fram, är inte möjligt utan att vi eftertänksamt förändrar vår organisation. Vi vill regelmässigt kämpa för att kunna behålla en verksamhet i avdelningar som inte längre kan bedriva egna aktiviteter. Utan tillförsel av ännu oprövade initiativ kan vi om några år stå kvar på en förminskad plattform där idévindarna upphört att blåsa liv i verksamheten.

När nu förbundet utifrån sin alltmer sviktande grund föreslår att en rejäl översyn görs av vår organisation och dess förutsättningar, ser vi det som en nödvändighet. Motioner och förslag om en genomlysning av DHR:s svårigheter och styrkor måste få ett stort genomslag på förbundsmötets diskussioner. Efter ett positivt beslut måste en förnyelsegrupp tillsättas med egna och externa krafter. Den ska förutsättningslöst granska DHR:s organisation, roll och möjligheter att verka i ett möjligt sammanhang med färre eller fler medlemmar. Vi inser förstås att de ekonomiska frågorna för förbundet och villkoren för statsbidrag blir ett hinder att överbrygga. Men vill vi förändra något kräver det också något av oss.

/ Gunder Wåhlberg, oktober 2020

Författare: regionsbloggen

DHR Region Stockholm omfattar hela Stockholms län. Inom regionen finns för närvarande tio avdelningar från Nynäshamn-Haninge i söder till Norrtälje i norr. Avdelningarna bevakar de primärkommunala frågorna som skola, tillgänglig miljö och liknande. Inom regionens ansvarsområde ligger bevakning av regions- och länsfrågor som till exempel arbetsmarknad, vård, habilitering, rehabilitering, kollektivtrafik och färdtjänst. Medlemmar med nedsatt rörelseförmåga ska ha ett avgörande inflytande som återspeglas i styrelser och andra beslutande organ.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: