Bristande skyddsutrustning skapar otrygghet i hemtjänsten

Hemma-häng och arbeta hemifrån är det vanliga för många av oss nu i dessa tider av Coronavirus. Det dagliga mantrat är att vi ska tvätta händerna ofta och hålla avståndet till varandra. Mycket står stilla, har tagit en paus på obestämd tid så även föreningslivet, som vi företräder. Medlemmar kan inte erbjudas fysiska träffar för utbyte av kunskap och social samvaro. Alla möten är inställda eller sker digitalt.

Flera av våra medlemmar tillhör riskgrupperna – då blir det här med att hålla avståndet och rena händer extra viktigt. Personlig assistans och hemtjänst tillhör vår vardag. Det innebär att personal olika ofta är i vår närhet för att assistera oss med det som våra specifika personliga behov kräver.

Ett vanligt kännetecken för hemtjänsten är att flera olika personal går till flertalet olika kunder. Det gör att många av oss känner en berättigad oro till ökad virusspridning. Detta både bland hemtjänstpersonal och bland oss som behöver hemtjänstinsatser i vardagen.

Representanter i regeringen och våra myndigheter uppmanar oss till att ta ansvar och till social distansering. För att vi som behöver hemtjänst ska kunna begränsa antalet kontakter måste en systemförändring ske i hemtjänsten. Det som behövs är att hemtjänsten blir mer lik personlig assistans. Med det menar vi att färre personal återkommer kontinuerligt för att ge oss den personliga service vi behöver. Så kan vi skydda oss bättre, tror vi, förutsatt att rätt skyddsutrustning finns tillgänglig för personalen.

Enhetliga rutiner för vilken skyddsutrustning och hur den används måste finnas på plats och vara väl känd hos all personal. Tyvärr, ser vi, som har hemtjänst att skyddsutrustning används olika bland personalen, vilket kan skapa oro bland oss. En självvald karantän blir osäkrare om flera olika personal besöker våra hem med en ibland bristfällig skyddsutrustning.

Om det här och liknande frågor pratar vi gärna mer om med våra politiker och andra relevanta aktörer som tillsammans med oss kan värna om viktiga aspekter för en välfungerande och trygg hemtjänst, där hemtjänsten ges på den enskildes villkor med möjlighet för den enskilde att exempelvis påverka när insatsen utförs, av vem den utförs och var insatsen utförs. Först då har vi möjlighet till delaktighet och självbestämmande, något som ska fungera väl även i tider av kris, menar vi.

Välkomna att höra av er.

Sari Nykvist och Yvonne Björkman

Författare: regionsbloggen

DHR Region Stockholm omfattar hela Stockholms län. Inom regionen finns för närvarande tio avdelningar från Nynäshamn-Haninge i söder till Norrtälje i norr. Avdelningarna bevakar de primärkommunala frågorna som skola, tillgänglig miljö och liknande. Inom regionens ansvarsområde ligger bevakning av regions- och länsfrågor som till exempel arbetsmarknad, vård, habilitering, rehabilitering, kollektivtrafik och färdtjänst. Medlemmar med nedsatt rörelseförmåga ska ha ett avgörande inflytande som återspeglas i styrelser och andra beslutande organ.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: